Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zarządzie Dróg Miejskich w Legnicy

  1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest   jednostka gminy -Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, w Legnicy (kod pocztowy: 59-220), tel.: 76/756-46-00 adres e-mail: zdm@zdm.legnica.eu, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Dróg Miejskich jest Pani Luba Michalczyk, ul. Wojska Polskiego 10, e-mail: michalczyk@zdm.legnica.eu, tel. 516-150-357.
  2. Cele przetwarzania danych jednostki wynikają z realizacji zadań własnych jednostki gminy, zadań zleconych, zawartych umów oraz innych zadań wyznaczonych przez Gminę. Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie określonego przepisu prawa, na podstawie umowy oraz na podstawie zgody na przetwarzanie – w określonych przypadkach.
  3. Odbiorcą danych mogą być organy władzy publicznej, kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży oraz inne podmioty, jeżeli właściwe przepisy prawa tak stanowią. Odbiorcą danych mogą być też inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w p. 2, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności o archiwizacji.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz, w określonych, przewidzianych prawem sytuacjach, prawo: żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, oprócz uprawnień wymienionych wcześniej przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzane są one niezgodnie z prawem.
  6. Jednostka Gminy -Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego, jeśli nie wymagają tego przepisy szczegółowe. Jednostka nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-08-11 10:25przez:
Opublikowano:2021-08-11 10:25przez:
Podmiot udostępniający: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
Odwiedziny:1581

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.