Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Nadanie ostateczności decyzji

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że decyzja stała się ostateczna
– następuje na wniosek strony i wymaga wniesienia opłaty skarbowej za
każdy egzemplarz zaświadczenia w kwocie 17 zł. Do ww. wniosku należy
dołączyć dowód uiszczenia takiej opłaty. W przypadku złożenia takiego
wniosku - zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 7 dni.

W celu nadania klauzuli ostateczności decyzji należy przedłożyć w ZDM
oryginał decyzji, bądź przesłać go pocztą, z prośbą o dokonanie takiej
czynności i zwrotne przesłanie. Z uwagi na fakt, iż nadanie klauzuli
ostateczności jest odpowiednikiem zaświadczenia - wymaga wniesienia
opłaty skarbowej za każdy egzemplarz w kwocie 17 zł. Wraz z oryginałem
decyzji należy przedłożyć dowód uiszczenia takiej opłaty. Jeżeli strona
wystąpi o nadanie klauzuli ostateczności - ZDM dokona tego niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 7 dni. Opłatę skarbową wnosi się
poprzez wpłatę 17 zł na konto UM Legnica pl. Słowiański 8, Bank Polska
Kasa Opieki S..A. Grupa PEKAO S.A. I Oddział Legnica 32 1240 1473 1111
0010 4343 3697, z dopiskiem odpowiednio: „opłata skarbowa za wydanie
zaświadczenia" lub „opłata skarbowa za nadanie klauzuli ostateczności
decyzji”.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-08-02 10:21przez:
Opublikowano:2021-08-02 10:24przez:
Podmiot udostępniający: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
Odwiedziny:1940

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.