Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Opłaty za parkowanie

Podział na strefy

I Strefa parkowania

1) pierwsza rozpoczęta godzina parkowania w wysokości 2,00 zł za godzinę parkowania, ze różnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:

                - pierwsze rozpoczęte 30 minut parkowania w wysokości 1,00 zł,

                - drugie rozpoczęte 30 minut parkowania w wysokości 1,00 zł,

2) druga rozpoczęta godzina parkowania w wysokości 2,40 zł,

3) trzecia rozpoczęta godzina parkowania w wysokości 2,80 zł,

4) czwarta rozpoczęta godzina parkowania i kolejne godziny parkowania w wysokości 2,00 zł.

 

II Strefa parkowania

1) pierwsza rozpoczęta godzina parkowania w wysokości 1,00 zł za godzinę parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:

                - pierwsze rozpoczęte 30 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,

                - drugie rozpoczęte 30 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,

2) druga rozpoczęta godzina parkowania w wysokości 1,20 zł,

3) trzecia rozpoczęta godzina parkowania w wysokości 1,40 zł,

4) czwarta rozpoczęta godzina parkowania i kolejne godziny parkowania w wysokości 1,00 zł.

 

Przekroczenia czasu postoju

W przypadku przekroczenia czasu postoju, przez kontrolera SPP zostaje wystawione Wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej. W rubryce przyczyna umieszczony zostaje wpis: przekroczenie czasu.

W takim wypadku można dokonać dopłaty - liczonej w pełnych godzinach - w jeden z następujących sposobów:

- w kasie ZDM przy ul. Wojska Polskiego 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1400,

- w biurze Strefy Płatnego Parkowania, pl. Słowiański 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900  do 1700,

- w parkomacie.

Dopłaty dokonać można w dniu wystawienia wezwania.

Bilet wraz z wezwaniem należy dostarczyć do ZDM lub SPP.

Kontakt telefoniczny:  

ZDM                      -              76/ 756-46-08

Biuro SPP            -             76/ 724-35-40

 

Opłata dodatkowa (w przypadku postoju bez wniesienia opłaty)

Za parkowanie w Strefie płatnego parkowania bez wniesienia opłaty, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:

1) 20,00 zł - jeśli zapłata opłaty dodatkowej nastąpi w dniu wystawienia wezwania do zapłaty, bądź najpóźniej do godz. 1400 dnia następnego z tym, że za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy,

2) 30,00 zł - jeśli zapłata opłaty dodatkowej nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu wystawienia wezwania z tym, że za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy,

3) 50,00 zł - jeśli zapłata opłaty dodatkowej nastąpi po terminie określonym w pkt.2.

Opłatę dodatkową można uiścić:

 - w kasie ZDM przy ul. Wojska Polskiego 10, w godzinach od 730 do 1400,

-  przelewem na konto ZDM w Legnicy:  Bank Pekao S.A.  20 1240 3464 1111 0011 1102 3940

 

Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-19 22:28przez:
Opublikowano:2021-05-19 20:48przez:
Podmiot udostępniający: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
Odwiedziny:1118

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.