Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Opłaty za parkowanie

Podział na strefy

Strefa I:

Obszar: ul. św. Piotra, na Pl. Słowiańskim i Pl. Katedralnym, ul. Młynarskiej (odcinek od ul. Witelona do ul. Św. Piotra), ul. Parkowej, ul. Rycerskiej (odcinek od ul. Murarskiej do ul. Piastowskiej), ul. Murarskiej, ul. Złotoryjskiej (odcinek od ul. Gwarnej do przejścia podziemnego), ul. Grodzkiej, ul. Skarbowej (odcinek od kładki dla pieszych do Pl. Klasztornego), ul. M. Skłodowskiej-Curie (odcinek od ul. Nowej do ul. Piastowskiej), ul. Chojnowskiej (odcinek od ul. Gwarnej do Rynku), ul. B. Bilsego, Pl. Klasztorny, ul. Partyzantów, ul. Bankowej (odcinek od ul. Wjazdowej do ul. Skarbka), ul. Paderewskiego (odcinek od ul. Partyzantów do ul. Środkowej), ul. Ojców Zbigniewa i Michała, ul. Senatorskiej (odcinek od ul. Ojców Zbigniewa i Michała do ul. Murarskiej), ul. Środkowej, ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego, Pl. Zamkowym, ul. Brama Głogowska.

1. Stawka opłat za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania wyniesie 3 zł za godzinę parkowania,

  • za pierwsze rozpoczęte 30 minut parkowania w wysokości 1,5 zł,

  • za drugie rozpoczęte 30 minut parkowania w wysokości 1,5 zł,

2. Stawka opłat za drugą rozpoczętą godzinę parkowania wyniesie 3,6 zł,

3. Stawka opłat za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania wyniesie 4,2 zł,

4. Stawka opłat za czwartą rozpoczętą godzinę parkowania i kolejne godziny parkowania będzie wynosiła 3 zł.

 

Strefa II:

Obszar: ul. Skarbowej (odcinek od ul. Dworcowej do kładki dla pieszych), ul. Piastowskiej (odcinek od ul. Bramy Głogowskiej do zjazdu na posesję przy ul. Piastowskiej nr 72 oraz odcinek od ul. M. Skłodowskiej-Curie do zjazdu z parkingu przy ul. Piastowskiej 66), ul. Dworcowej, ul. Górniczej (odcinek od ul. Galaktycznej do ul. Orbitalnej), ul. Gen. W. Andersa (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. S. Okrzei), ul. S. Okrzei (od ul. Gen. W. Andersa do ul. M. Rataja), ul. T. Kościuszki (odcinek od ul. Muzealnej do ul. M. Rataja), ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Gen. W. Andersa do ul. Jana Pawła II), ul. Szkolnej, ul. Grabskiego (na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. T. Kościuszki), ul. Złotego Florena

1. Stawka opłat za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania wyniesie 2 zł za godzinę parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania

  • za pierwsze rozpoczęte 30 minut parkowania w wysokości 1 zł,

  • za drugie rozpoczęte 30 minut parkowania w wysokości 1 zł,

2. Stawka opłat za drugą rozpoczętą godzinę parkowania wyniesie 2,4 zł,

3. Stawka opłat za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania wyniesie 2,8 zł,

4. Stawkę opłaty za czwartą rozpoczętą godzinę parkowania i kolejne godziny w wysokości 2 zł.

 

Przekroczenia czasu postoju

W przypadku przekroczenia czasu postoju, przez kontrolera SPP zostaje wystawione Wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej. W rubryce przyczyna umieszczony zostaje wpis: przekroczenie czasu.

W takim wypadku można dokonać dopłaty - liczonej w pełnych godzinach - w jeden z następujących sposobów:

- w biurze Strefy Płatnego Parkowania, pl. Słowiański 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900  do 1700,

- w parkomacie.

Dopłaty dokonać można w dniu wystawienia wezwania.

 

Bilet wraz z wezwaniem należy dostarczyć do ZDM lub SPP.

Kontakt telefoniczny:  

ZDM                      -              76/ 756-46-12

Biuro SPP            -             76/ 724-35-40

 

Opłata dodatkowa (w przypadku postoju bez wniesienia opłaty)

Zmianie ulega także opłata dodatkowa za brak biletu parkingowego:

1. 40,00 zł – jeśli opłata dodatkowa nastąpi w dniu wystawienia wezwania do zapłaty, bądź najpóźniej do godz. 14:00 dnia następnego z tym, że za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy,

2. 60,00 zł – jeśli zapłata opłaty dodatkowej nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu wystawienia z tym, że za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy,

3. 100,00 zł - jeśli zapłata opłaty dodatkowej nastąpi po terminie określonym w pkt 2.

 

Opłatę dodatkową można uiścić:

 -  przelewem na konto ZDM w Legnicy:  Bank Pekao S.A.  20 1240 3464 1111 0011 1102 3940

 

Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-19 22:28przez:
Opublikowano:2021-05-19 08:20przez:
Podmiot udostępniający: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
Odwiedziny:8563

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.