Realizowane przez Gminę

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekty realizowane przez Gminę Legnica w ramach “Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

 

Rok

Tytuł zadania

Wartość zadania / kwota dofinansowania

(dofinansowane przez Wojewodę - z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019)

Zakres rzeczowy

2016

Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego

i ul. Sikorskiego w Legnicy

3 236 085,00 zł /

1 618 042,06 zł

Zadanie obejmowało przebudowę odcinka al. Piłsudskiego od ul. Sudeckiej do skrzyżowania z ul. Sikorskiego, w tym:

·  przebudowę konstrukcji jezdni al. Piłsudskiego,

·  przebudowę zatoki autobusowej, chodników i ścieżek rowerowych,

·  przebudowę skrzyżowań z innymi drogami, ulicami,

·  przebudowę zjazdów i demontaż istniejącej wiaty,

·  montaż nowej wiaty przystankowej,

·  zagospodarowanie pasów zieleni – trawniki.

2017

Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego

i ul. Sikorskiego w Legnicy

2 906 124,00 zł /

1 181 351,00 zł

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka ul. Sikorskiego od ul. Iwaszkiewicza do ul. Wrocławskiej, w tym:

·  wymianę krawężników, nawierzchni chodników,  przebudowa ścieżek rowerowych i jezdni oraz zagospodarowanie zieleni,

·  wykonanie ścieków przykrawężnikowych wraz z wymianą wpustów deszczowych i przykanalików, regulacja studzienek dla zaworów, włazów kanałowych i pokryw, studzienek ściekowych, studni teletechnicznych,   

·  budowę zatoki autobusowej wraz z peronem przy jezdni prawej, przebudowa skrzyżowania z ul. Klonową,

·  wykonanie nawierzchni dotykowej (płytki STOP) przy przejściach dla pieszych oraz opaski bezpieczeństwa przy krawężnikach, oznakowanie pionowe i poziome chemoutwardzalne, usunięcie kolizji z latarniami.

Artykuły

„Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy”

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Wartość projektu: 2 906 124,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 181 351,00 zł

11 czerwca 2017


Czytaj więcej o: „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy”

„Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy”

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Wartość projektu: 3 236 085,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 618 042,06 zł

 

11 czerwca 2017


Czytaj więcej o: „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy”