Informacje dla wystawców faktur

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy, że na podstawie przepisów:

- Zarządzenie Nr 758/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Legnica;

- Zarządzenie Nr 115/PM/2017 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 lutego grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Legnica;

od 01 stycznia 2017 roku w jednostkach Gminy Legnica obowiązują scentralizowane zasady rozliczeń podatku VAT.

W tym celu nastąpiło dostosowanie wszystkich dokumentów do aktualnego nazewnictwa i adresu Gminy oraz nadanie nowych oznaczeń REGON oraz NIP. 

 

Zgodnie z powyższym, na fakturach VAT należy wpisywać następujące dane:

Nabywca:

Gmina Legnica

Plac Słowiański 8

59-220 Legnica

NIP: 691-00-11-742

 

Obiorca:

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy

Wojska Polskiego 10

59-220 Legnica

 

Rachunek bankowy:

93 1090 2066 0000 0005 4200 5410

Santander Bank Polska S.A

Oddział w Legnicy