Telefony

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nr pokoju

Nr nadany

Stanowisko

Nr telefonu

p. 105

S

Sekretariat

Inspektor administracyjny

76/ 756-46-00
76/ 852-34-83

zdm@zdm.legnica.eu

fax:  76/ 756-46-19

p. 106

DN

Dyrektor

Andrzej Szymkowiak

76/ 756-46-01

p. 104

DT

Z-ca Dyrektora

Zbigniew Szmaj

76/ 756-46-02

p. 107

DBA

Główna Księgowa

Karina Grabowiecka-Grobelny

76/ 756-46-03

p. 108

 DBA-1

Kasa

Specjalista ds. księgowości

76/ 756-46-04

p. 204

DT-1

Inspektor nadzoru inwestorskiego organizacji ruchu

76/ 756-46-07

DT-9

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych

p. 205

DT-4

Specjalista ds. przygotowania dokumentacji uzgodnień i czynności terenowo - prawnych

76/ 756-46-06

DT-6

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót drogowych

DTP

Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

p. 206

DT-2

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót drogowych

76/ 756-46-05

DT-5

Specjalista ds. analiz organizacji ruchu i wypadkowości

DT-10

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sieci kanalizacji deszczowej

p. 207

DT-3

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót mostowych

76/ 756-46-10

DT-8

Specjalista ds. ewidencji dróg i obiektów mostowych

p. 304

DBA-3

Specjalista ds. kadr, bhp i windykacji

76/ 756-46-12

DBA-5

Specjalista ds. księgowości

RP 

Radca Prawny

p. 306

DBA-2

Inspektor administracyjny

76/ 756-46-09

DBA-7

Podinspektor ds. windykacji i analiz

DT-7

Inspektor ds. utrzymania dróg i zieleni

p. 307

DBA-4

Inspektor administracyjny

76/ 756-46-08

DBA-6

Inspektor ds. windykacji i analiz

DT-11

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sieci i kanalizacji deszczowej