Komunikaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM - ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

11.02.2020 r. 

 

 


ul. Sikorskiego zamknięta na odcinku od ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej ze względu na zły stan techniczny

ul. Mickiewicza / Powstańców Śl., Witelona utrudnienia w ruchu związku remontem budynku byłego „Dresdner Banku” przez Progres Development z Legnicy

ul. Złotoryjska/ Jana Pawła II możliwe utrudnienia w ruchu pieszym związane z budową budynku przez Ritex Development Sp. z o.o z Gniewomierza

ul. Jankowskiego utrudnienia ze względu na budowę rurociągu przez WPEC Legnica

ul. Bieszczadzka utrudnienia związane z przebudowa kanalizacji deszczowej przez firmę Fobis z Lubina ( zatwierdzenie nr 251/C-128/2019 )

ul. Kilińskiego / Łączna możliwe utrudnienia związane z budową przyłączy oraz zjazdów do nowobudowanej automyjni przez firmę Części Samochodowe Jakimowicz z Rzeszotar

ul. Szczytnicka trwa przebudowa ulicy przez firmę „Budrim” z Kunic

ul. Gumińskiego trwa przebudowa ulicy przez firmę „Budromos” z Legnicy


Na terenie miasta likwidowane są ubytki w nawierzchniach jezdni