Parkowanie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

W Legnicy  opłaty obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1700, o wjeździe na jej teren kierujący pojazdami informowani są znakami D-44 „strefa parkowania” (odpowiednio przy wyjeździe – znakami D-45 „koniec strefy parkowania”) ustawionymi na wszystkich ulicach wlotowych do strefy. W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca wyznaczone dla postoju pojazdów samochodowych wyznacza się m.in. za pomocą znaków D-18 „parking”. Miejsca postojowe wyznaczone są znakami poziomymi.

Galeria


 • Powiększ zdjęcie znaki d-44 i d-18

  znaki d-44 i d-18

 • Powiększ zdjęcie Parkomat

  Parkomat

 • Powiększ zdjęcie Znak d-45

  Znak d-45