Zarząd Dróg Miejskich

Kontrola miejsc parkingowych

Kontrola miejsc parkingowych znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania w Legnicy odbywa się w oparciu o Regulamin kontroli opłat za postój w SPP Legnicy przyjęty Zarządzeniem Dyrektora ZDM nr 2/DBA/2018 z dnia 12 lutego 2018 r.