Zarząd Dróg Miejskich

Telefony

 

Nr pokoju

Nr nadany wg. regulaminu

Stanowisko

Adres e-mail

Nr telefonu

105

 

S

Sekretariat

Inspektor administracyjny

(I)

zdm@zdm.legnica.eu

76/ 756-46-00

fax:  76/ 756-46-19

106

DN

Dyrektor

Andrzej Szymkowiak

szymkowiak@zdm.legnica.eu

76/ 756-46-00

104

DT

Z-ca Dyrektora

Mirosław Wronkowski

wronkowski@zdm.legnica.eu

76/ 756-46-00

107

DBA

Z-ca Dyrektora

Główny Księgowy

Karina Grobelny

grobelny@zdm.legnica.eu

76/ 756-46-00

108

 DBA-1

Kasa

Specjalista ds. księgowości

bol@zdm.legnica.eu

76/ 756-46-04

204

DT-1

Inspektor nadzoru inwestorskiego organizacji ruchu

bednarz@zdm.legnica.eu

76/ 756-46-07

DT-9

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych (I)

kozak@zdm.legnica.eu

DT-13

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych (II)

szelingowski@zdm.legnica.eu

205

DT-4

Specjalista ds. przygotowania dokumentacji i realizacji inwestycji

szajwaj@zdm.legnica.eu

76/ 756-46-06

DT-6

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót drogowych

wegner@zdm.legnica.eu

DTP

Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

przetargi@zdm.legnica.eu

206

DT-2

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót drogowych

foremniak@zdm.legnica.eu

76/ 756-46-05

DT-5

Specjalista ds. zajęcia pasa drogowego

duszkiewicz@zdm.legnica.eu

DT-10

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sieci kanalizacji deszczowej (I)

lopusiewicz@zdm.legnica.eu

207

DT-12

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót drogowych

wydra@zdm.legnica.eu

76/ 756-46-10

DT-8

Specjalista ds. ewidencji dróg i obiektów mostowych

latyk@zdm.legnica.eu

304

DBA-3

Specjalista ds. kadr i płac

pawelek@zdm.legnica.eu

76/ 756-46-12

DBA-5

Specjalista ds. księgowości

duchniak@zdm.legnica.eu

RP 

Radca Prawny

 

306

DT-14

Inspektor ds.publicznego transportu zbiorowego i współpracy z przewoźnikami

galus@zdm.legnica.eu

76/ 756-46-09

DT-11

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sieci i kanalizacji deszczowej (II)

jacewicz@zdm.legnica.eu

DT-7

Inspektor ds. utrzymania dróg i zieleni

janik@zdm.legnica.eu

307

DBA-4

Podinspektor administracyjny / Inspektor
ochrony danych osobowych

michalczyk@zdm.legnica.eu

76/ 756-46-08

DBA-2

Inspektor administracyjny

(II)

pacholec@zdm.legnica.eu

DBA-6

Inspektor ds. windykacji i analiz

bylinska@zdm.legnica.eu

DBA-7

Podinspektor ds. windykacji i analiz

cichon@zdm.legnica.eu