Zarząd Dróg Miejskich

Zamówienia

Aktualne zamówienia publiczne publikowane są w Biuletynie Informacji 
Publicznej:

http://zdm.bip.legnica.eu/

oraz na Platformie Zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/