Zarząd Dróg Miejskich

Komunikaty

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM - ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

03.12.2019 r. 

 

 

 

ul. Sikorskiego zamknięta na odcinku od ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej ze względu na zły stan techniczny

ul. Mickiewicza / Powstańców Śl., Witelona utrudnienia w ruchu związku remontem budynku byłego „Dresdner Banku” przez Progres Development z Legnicy

ul. Złotoryjska/ Jana Pawła II możliwe utrudnienia w ruchu pieszym do 31.01.2020r związane z budową budynku przez Ritex Development Sp. z o.o z Gniewomierza

ul. Filtrowa przewidywane utrudnienia do 06.12.2019r związane z budowa sieci wod - kan przez PW Sitkowski z Legnicy (zatwierdzenie nr 238/C-119/2019 z 18.10.2019r)

ul. Dziennikarska 4 utrudnienia w terminie od 21.11.2019r do 06.12.2019r związane z remontem elewacji przez ZDB Ryszard Długołęcki z Rzeszotar (zatwierdzenie nr 247/C- 125/2019 z 28.10.2019r

ul. Wrocławska /Plac Wilsona utrudnienia ze względu na usuwanie awarii rurociągu przez WPEC

Al. Rzeczypospolitej utrudnienia w ruchu pieszym związane z remontem chodnika na odcinku od ul. Gumińskiego do przejścia dla pieszych przed SP 19

ul. Bieszczadzka utrudnienia do 15.12.2019r związane z przebudowa kanalizacji deszczowej przez firmę Fobis z Lubina ( zatwierdzenie nr 251/C-128/2019 )

Na terenie miasta likwidowane są ubytki w nawierzchniach jezdni