Zarząd Dróg Miejskich

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Stawka zerowa opłaty przysługuje dla osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej posiadającej pojazd zaopatrzony w kartę parkingową oraz kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych.