Zarząd Dróg Miejskich

Usuwanie pojazdów / wraki

Usuwanie pojazdów (w tym tzw. wraków) 

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy ma możliwość usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach gdy:

- pojazd jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych,
- stan pojazdu wskazuje na to, że nie jest używany.

W związku z powyższym mieszkańcy miasta mogą zgłaszać zaobserwowane przypadki pojazdów Zarządowi Dróg Miejskich w Legnicy.

W przypadku przeprowadzenia postępowania przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, pojazd zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137 z późniejszymi zmianami) zostaje umieszczony na parkingu strzeżonym. 

Jak załatwić sprawę

Warunkiem odbioru pojazdu z parkingu, przez uprawnioną osobę jest:

  1. uiszczenie opłaty na parkingu strzeżonym (na dzień odbioru pojazdu, za odholowanie i parkowanie pojazdu na parkingu),
  2. okazanie dowodu wpłaty pracownikowi ZDM i otrzymanie zezwolenia na odbiór pojazdu,
  3. odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego.

 

Opłaty

samochód osobowy: 

- odholowanie 300,00 zł;

- przechowywanie 20,00 zł za każdą rozpoczętą dobę. 

inne:

- odholowanie 300,00 zł;

- przechowywanie 20,00 zł za każdą rozpoczętą dobę.

 

Podstawa prawna

Art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Kontakt

ZDM Legnica - tel. 76/ 756-46-09