Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Łatwiej zaparkujesz na ul.Chojnowskiej

Przejdź do - Łatwiej zaparkujesz na ul.Chojnowskiej

W Strefie Płatnego parkowania na ul. Chojnowskiej została zamontowana tablica włączona do systemu informacji parkingowej. System polega na kontroli zajętości stanowisk parkingowych z wykorzystaniem czujników. Tablica informowała będzie o ilości wolnych miejsc postojowych na danym obszarze z informacja na temat ilości wolnych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Pełna funkcjonalność nastąpi na początku listopada b.r. po skalibrowaniu usługi.

29 października 2018


Przebudowa chodników w obrębie ulic Piechoty, Artyleryjskiej, Saperskiej (LBO)

Przejdź do - Przebudowa chodników w obrębie ulic Piechoty, Artyleryjskiej, Saperskiej (LBO)

Zakończyły się prace w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego projekt "Przebudowa chodników w obrębie ulic Piechoty, Artyleryjskiej, Saperskiej". Inwestycja obejmowała:

  • rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z betonowych płytek chodnikowych znajdujących się w pasie drogowym,
  • rozbiórke istniejących obrzeży betoniowych okalających istniejące zieleńce znajdujące się w pasie drogowym,
  • ułożenie obrzeży betonowych,
  • wykonanie nowej nawierzchni chodnika z betonowych płytek chodnikowych,
  • regulację istniejących krawężników kamiennych,
  • regulacje włazów i studzienek.

29 października 2018


Przebudowa chodnika ul. Gombrowicza

Przejdź do - Przebudowa chodnika ul. Gombrowicza

Trwa przebudowa chodnika w ciągu ul. Gombrowicza w ramach zadania inwestycyjnego Legnickiego Budżetu Obywatelskiego "Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego 1 – Gombrowicza 21". Zakres inwestycji obejmuje przebudowę nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej oraz regulację włazów, skrzynek wodociągowych i studzienek.

3 października 2018