Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przebudowa chodnika ul. Gombrowicza

Przejdź do - Przebudowa chodnika ul. Gombrowicza

Trwa przebudowa chodnika w ciągu ul. Gombrowicza w ramach zadania inwestycyjnego Legnickiego Budżetu Obywatelskiego "Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego 1 – Gombrowicza 21". Zakres inwestycji obejmuje przebudowę nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej oraz regulację włazów, skrzynek wodociągowych i studzienek.

3 października 2018


Przebudowa chodnika ul. Przybosia

Przejdź do - Przebudowa chodnika ul. Przybosia

W ramach zadania "Budowa i przebudowa chodników w mieście" przebudowywany jest chodnik przy ul. Przybosia 4-6. Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, budowę krawężników i obrzeży, budowę konstrukcji chodnika. Prace prowadzi Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjno – Instalacyjnego KOMBUD z Legnicy.

3 października 2018


Parking przy placu Zamkowym płatny od 19 lipca

Przejdź do - Parking przy placu Zamkowym płatny od 19 lipca

Informujemy, że parking zlokalizowany przy placu Zamkowym został włączony do obszaru Strefy Płatnego Parkowania i dnia 19 lipca rozpoczął się tam pobór opłat.

Do tego czasu miejsca były wyłączone z pobierania opłat w związku z realizacją projektu  „Południowo - zachodni szlak cysterski, w tym - przebudowa parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego” dofinasowanego z UE i brakiem możliwości generowania dochodu w tym zakresie.

19 lipca 2018


Czytaj więcej o: Parking przy placu Zamkowym płatny od 19 lipca