Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

„Przebudowa ul. Kołobrzeskiej w Legnicy”

W imieniu Prezydenta Miasta Legnicy -Zarządcy dróg publicznych w mieście na prawach powiatu- na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy O drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 115 z 2007r. z pózn. zm.) informuję, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne pn.:

  • „Przebudowa ul. Kołobrzeskiej w Legnicy”   

27 marca 2017


Czytaj więcej o: „Przebudowa ul. Kołobrzeskiej w Legnicy”