ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANASPORTEM

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2017

„BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM PUBLICZNYM W MIEŚCIE LEGNICA”

Kwota wydatków kwalifikowanych: 18.476.884,09 PLN
Poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych
Kwota dofinansowania: 15.705.351,47 PLN
Okres realizacji projektu: 2012 - 2016
Umowa: POIS.08.03.00-00-003/10-00 z dnia 8.01.2013r. z późn. zm.
Całkowita wartość projektu: 19.534.805,86 PLN
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet: VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie: 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2016 znacznie wpłynęło na usprawnienie systemu zarządzania ruchem poprzez zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych w transporcie drogowym i miejskim.

Koncepcja Centralnego Sterowania Ruchem w Legnicy powstała w 2007 r. i stała się bazą do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego powyższego projektu. Budowa całego systemu była przedsięwzięciem wieloletnim, głównie ze względu na jego złożoność logistyczno-wykonawczą. Stąd też zdecydowano się na podział inwestycji na dwa etapy. Etap I objął skrzyżowania leżące w bezpośrednim sąsiedztwie starego miasta oraz na drogach prowadzących do centrum na kierunkach wschód-zachód i dwie sygnalizacje na północ od centrum. Z kolei pracami w ramach etapu II objęta została pozostała sygnalizacja poza centrum, leżąca w południowej części miasta, od strony autostrady A4.

Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym opierała się na wdrożeniu przedsięwzięć, do których należą m.in.:

- zintegrowane Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym obsługujące wszystkie funkcje podsystemów ZSZR,
- podsystemy obszarowej optymalizacji i sterowania ruchem wraz z wykrywaniem zdarzeń drogowych,
- podsystem informacji dla kierowców,
- podsystem realizacji priorytetów dla transportu publicznego, zarządzania transportem publicznym i obsługi uprzywilejowanych pojazdów specjalnych,
- podsystem informacji dla pasażerów,
- podsystem informacji o warunkach atmosferycznych.

Realizacja wspomnianych rozwiązań miała wpływ na usprawnienie ruchu w sieci transportowej Legnicy, co jednocześnie przyczyniło się do zmniejszenia zużycia energii przez środki transportu oraz transportochłonności polskiej gospodarki, która staje się bardziej konkurencyjna. Innymi efektami realizacji inwestycji są m.in. skrócenie czasu przejazdu samochodów oraz czasu podróży pasażerów transportem zbiorowym.

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii mieszkańcy miasta mają możliwość ze skorzystania z licznych usprawnień z zakresu ruchu drogowego. Oto najważniejsze z nich:

Tablice zmiennej treści

To jeden z elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym.

Na tablicach wyświetlane są ważne informacje dla kierowców dotyczące wypadków, objazdów czy korków. Także komunikaty doradzające, jak najszybciej dojechać np. do centrum miasta albo jaką trasę wybrać, by ominąć korki czy też miejsca innych zdarzeń drogowych.

Urządzenia zamontowano w pięciu newralgicznych punktach miasta – przy ul. Pocztowej, Witelona, Wrocławskiej (jednomasztowe) oraz dwa na bramownicach przy ul. Jaworzyńskiej

Tablice przystankowe

Na tablicach wyświetlany jest aktualny rozkład jazdy autobusów miejskich i rzeczywisty czas ich przyjazdu na przystanek autobusowy. Pokazują także w sposób dynamiczny faktyczny czas oczekiwania na najbliższy autobus konkretnej linii, odjeżdżający z danego przystanku. Tablice, poprzez system GPS-GPRS, zostały skonfigurowane z komputerami pokładowymi wszystkich autobusów, a centrum sterowania ruchem zna położenie każdego z nich.

Portale informacyjne

www.autobusy.legnica.eu

Mobilny system informacji pasażerskiej. Na stronie znajduje się aktywna mapa Legnicy, którą przeszukiwać można pod kątem przystanków autobusowych, bądź konkretnych linii autobusowych. Portal udostępnia informacje o kursowaniu pojazdów (np. w którym miejscu trasy pojazd się znajduje) oraz informuje o czasie przyjazdu na przystanek (z zasygnalizowaniem ewentualnych opóźnień).

Na mapie miasta dzięki zakładce BusStop ukazują się wszystkie przystanki. Wystarczy wybrać np. linię autobusu albo nazwę ulicy. Możemy się też dowiedzieć, jaki to autobus, czy jest on np. niskopodłogowy. Bieżące położenie całej pasażerskiej floty aktualizowane jest co 30 sekund. Kogoś, kto mało zna miasto, system zaprowadzi też do najbliższego właściwego przystanku.

www.its.legnica.eu

Na portalu znajdziemy wszystkie niezbędne informacje odnośnie Zintegrowanego Systemu.

Do dyspozycji są także dwie dedykowane aplikacje z mapami umożliwiające śledzenie stanu ruchu drogowego w mieście oraz planowania podróży transportem publicznym.

Portal podzielono na trzy obszary:

 1. Ruch drogowy.

Strona ruchu drogowego to kompleksowa informacja o stanie ruchu w mieście. Przeglądać możemy tutaj informacje o natężeniu ruchu oraz monitorować zdarzenia drogowe i czas przejazdu przez miasto. Możemy także zapoznać się z komunikatami wyświetlanymi na tablicach zmiennej treści rozlokowanych w całym mieście. Specjalnie dla użytkowników dostępne są także informacje pogodowe istotne dla kierowców.

 1. Transport publiczny.

Tutaj zaplanujemy swoją podróż transportem miejskim. Możemy zapoznać się z rozkładem jazdy na każdym przystanku w mieście, zobaczyć, gdzie aktualnie znajduje się nasz autobus i czy jego kurs jest zgodny z rozkładem jazdy. Zapoznamy się z trasami kursowania poszczególnych linii autobusowych. Wszystko to w wygodny, łatwy w obsłudze, szybki i nowoczesny sposób.

.Aktualności/Utrudnienia.

Na tej stronie dowiemy się o utrudnieniach w ruchu, pracach drogowych, zamknięciach ulic lub zmianach w ruchu autobusowym. Kierowcy na bieżąco informowani są o zdarzeniach bądź planowanych zmianach organizacji ruchu.

aplikacja myBus

Stworzona specjalnie dla legniczan bezpłatna wersja aplikacji do pobrania na smartfony. Darmową aplikację pobierać można w sklepach obsługujących te urządzenia mobilne oraz za pomocą QR-codów. Dzięki tym rozwiązaniom pasażerowie komunikacji publicznej mogą się dowiedzieć, kiedy podjedzie autobus MPK na dowolnie wybrany przystanek.

QR-cody do aplikacji:

 

 

 

Dowiedz się więcej o aplikacji na http://www.mpk.legnica.pl/rj#myBus

Centrum Zarządzania Ruchu Drogowym

Centrum - jako Wydział Urzędu Miasta Legnicy - archiwizuje wszystkie dane z terenu całego miasta dotyczące ruchu i zdarzeń drogowych, podsystemu wideo monitoringu skrzyżowań, wizualizacji zmienności i utrudnień ruchu, informacji dla kierowców - tablic zmiennej treści na bramach zainstalowanych nad drogą oraz monitorowania tablic rejestracyjnych.

Realizuje także priorytety dla transportu publicznego, zarządza transportem publicznym i obsługą uprzywilejowanych pojazdów specjalnych, podsystemem informacji dla pasażerów – tablicami elektronicznymi na przystankach oraz podsystemem informacji o warunkach atmosferycznych.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i turystów do korzystania z udogodnień w monitorowaniu ruchu drogowego i planowaniu podróży.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie