PRZEBUDOWA UL. LIBANA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2017

„ODNOWA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH W REJONIE UL. H. POBOŻNEGO - PRZEBUDOWA ULICY LIBANA W LEGNICY”

Wartość projektu: 5967.811,02 zł
Kwota dofinansowania: 2.105.080,28 zł
Okres realizacji: 22.12.2010 - 28.12.2012 r.
Numer umowy: UDA-RPDS.09.01.00-02-014/11-00 z 13.07.2012 r.
Fundusz: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Numer i nazwa Priorytetu / Działania / Poddziałania:
Priorytet IX: Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)
Działanie 9.1: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

Projekt znacząco pomógł zapobiegać degradacji stanu fizycznego przestrzeni, wspomógł ożywienie społeczno-gospodarcze i turystyczne oraz poprawił możliwości komunikacyjnych obszaru rewitalizowanego poprzez przebudowę drogi leżącej w jego obszarze przy wykorzystaniu zasad estetyki i ładu przestrzennego. Nastąpiło unowocześnienie infrastruktury i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zakres prac obejmował:

- przebudowę obu jezdni ulicy Libana od ul. Kartuskiej do Pl. Wilsona,
- przebudowę jezdni Pl. Wilsona tj. skrzyżowania ulic Witelona, Libana, Wrocławskiej,
- przebudowę jezdni i chodników ul. Wrocławskiej od Pl. Wilsona w kierunku ul. Biskupiej,
- budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami,
- wymianę oświetlenia ulicznego,
- ułożenie kanalizacji teletechnicznej na potrzeby sieci LEGMAN oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym,
- przebudowę sygnalizacji ulicznej na Placu Wilsona,
- przebudowę jezdni i chodników ul. Parkowej oraz chodnika w Alei Platanowej przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską,
- dobudowę ścieżek rowerowych w ul. Wrocławskiej i na Pl. Wilsona,
- oznakowanie poziome i pionowe.


Realizacja inwestycji poprawiła jakość połączenia ulicy Libana z drogą krajową.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Ul. Libana

    Ul. Libana