„Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2019

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Wartość projektu: 5 145 909,01 zł

Kwota dofinansowania: 2 797 32,00 zł

„Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego
i ul. Sikorskiego w Legnicy”

Celem zadania jest poprawa jakości połączenia miasta z krajowym i wojewódzkim układem komunikacyjnym oraz usprawnienie połączenia centrum miasta z osiedlem mieszkaniowym Piekary skupiającymi ok. 20 tys. mieszkańców. Ponadto, projekt zakłada również m.in.:

 • wzrost płynności i przepustowości drogi,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do zlokalizowanych na osiedlu Piekary ośrodków zdrowia, kultury, a także szkół i sklepów,
 • poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy.

 

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę odcinka al. Piłsudskiego, w tym:

 • przebudowa wraz z rozbudową pasa drogowego al. Piłsudskiego na odcinku od kładki dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Galileusza i ul. Marsa do skrzyżowania
  z ul. Koskowicką i ul. Wielkiej Niedźwiedzicy włącznie oraz przebudowę istniejącej konstrukcji chodników z wydłużeniem do wiaduktu nad linia kolejową;
 • przebudowa skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Marsa – budowa ronda turbinowego oraz skrzyżowania ul. Wielkiej Niedźwiedzicy z ul. Kasjopei – skrzyżowanie wyniesione;
 • wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na dojazdach do ronda;
 • wymianę krawężników, nawierzchni chodników, przebudowa ścieżek rowerowych i jezdni oraz zagospodarowanie zieleni;
 • wykonanie ścieków przykrawężnikowych wraz z wymianą wpustów deszczowych i przykanalików, regulacja studzienek dla zaworów, włazów kanałowych i pokryw, studzienek ściekowych, studni teletechnicznych;
 • przebudowa oświetlenia ulicznego;
 • przebudowa zatoki autobusowej dwustanowiskowej wraz z peronem.