„Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 czerwca 2017

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Wartość projektu: 3 236 085,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 618 042,06 zł

 

Celem zadania była poprawa jakości połączenia miasta z krajowym i wojewódzkim układem komunikacyjnym oraz usprawnienie połączenia centrum miasta z osiedlem mieszkaniowym Piekary skupiającymi ok. 20 tys. mieszkańców. Ponadto, projekt zakładał również m.in.:

 • wzrost płynności i przepustowości drogi,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do zlokalizowanych na osiedlu Piekary ośrodków zdrowia, kultury, a także szkół i sklepów,
 • poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy.

 

Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę odcinka al. Piłsudskiego od ul. Sudeckiej do skrzyżowania z ul. Sikorskiego, w tym:

 • przebudowę konstrukcji jezdni al. Piłsudskiego,
 • przebudowę zatoki autobusowej, chodników i ścieżek rowerowych,
 • przebudowę skrzyżowań z innymi drogami, ulicami,
 • przebudowę zjazdów i demontaż istniejącej wiaty,
 • montaż nowej wiaty przystankowej,
 • zagospodarowanie pasów zieleni – trawniki.