ŚCIEŻKI ROWEROWE ul. Koskowicka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2017

„ROZWÓJ AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI W SUBREGIONIE POGÓRZA KACZAWSKIEGO - W POWIECIE JAWORSKIM ORAZ MIASTACH LEGNICA, ZŁOTORYJA, JAWOR I GMINIE ŚWIERZAWA”

Wartość projektu: 1.050.000,00 zł
Kwota dofinansowania: 892.500,00 zł
Okres realizacji: 01.06.2009 r. - 30.11.2010 r.
Numer umowy: UDA-RPDS.06.02.00-02-044/09-00 z dnia 30.03.2010 r.
Fundusz: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Numer i nazwa Priorytetu / Działania / Poddziałania:
Priorytet VI: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („ Turystyka i Kultura”)
Działanie .1: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców 

Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności oferty turystyki aktywnej Pogórza Kaczawskiego poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki.

W przypadku Gminy Legnica, która była partnerem w projekcie, przedmiotem inwestycji była budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Sudeckiej i Koskowickiej w Legnicy, tj. części szlaku turystycznego Szlakiem Bitwy z Mongołami w 1241r.

W ramach inwestycji wykonano:

- budowę ścieżek rowerowych,

- budowę chodników,

- budowę ciągów pieszo-rowerowych

- zmianę konstrukcji i nawierzchni chodników i zjazdów,

- przesunięcie krawężników jezdni,

- wymianę krawężnika i obrzeży,

- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych do posesji,

- wykonanie pasów zieleni,

- nasadzenie drzew i krzewów,

- przebudowę oświetlenia ulicznego.

 

Dzięki tej inwestycji została wydłużona ścieżka rowerowa, została wcześniej wybudowana - z własnych środków gminy - na odcinku od skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Moniuszki, wzdłuż al. Piłsudzkiego do ul. Wielkiej Niedźwiedzicy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie