Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witaj na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 


Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy został utworzony Uchwałą Rady Miasta Nr XX/154/95 z dnia 11.12.1995 r. jako zakład budżetowy a w dniu 01.01.1996 roku uchwałą Rady Miejskiej Legnicy przekształcony w  jednostkę budżetową.

Zgodnie ze Statutem jest jednostką organizacyjną Gminy Legnica, a jej siedzibą i zakresem działania jest miasto Legnica.

Zarządzamy następującymi obszarami funkcjonowania miasta:

- drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi w granicach administracyjnych miasta Legnicy,

- drogami wewnętrznymi zarządzanymi przez Prezydenta Miasta Legnicy,

- siecią kanalizacji deszczowej,

- oświetleniem dróg i placów na terenie miasta.

 

Przeczytaj więcej o ZDM