Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Parking przy placu Zamkowym płatny od 19 lipca

Przejdź do - Parking przy placu Zamkowym płatny od 19 lipca

Informujemy, że parking zlokalizowany przy placu Zamkowym został włączony do obszaru Strefy Płatnego Parkowania i dnia 19 lipca rozpoczął się tam pobór opłat.

Do tego czasu miejsca były wyłączone z pobierania opłat w związku z realizacją projektu  „Południowo - zachodni szlak cysterski, w tym - przebudowa parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego” dofinasowanego z UE i brakiem możliwości generowania dochodu w tym zakresie.

19 lipca 2018


Czytaj więcej o: Parking przy placu Zamkowym płatny od 19 lipca

Zakończenie przebudowy ulic: Mickiewicza i Oświęcimskiej

Przejdź do - Zakończenie przebudowy ulic: Mickiewicza i Oświęcimskiej

Zakres przebudowy obejmował:

  • wymianę warstw bitumicznych jezdni ulicy Oświęcimskiej i Mickiewicza wraz z regulacją krawężników kamiennych;
  • odbudowę nawierzchni chodników przy regulowanych krawężnikach;
  • regulację wysokościową skrzynek ulicznych, studzienek dla włazów, wpustów, studni telekomunikacyjnych itp.
  • wykonanie oznakowania poziomego oraz oznakowania pionowego związanego z organizacją ruchu drogowego.

Zakończono prace porządkowe, cała droga jest przejezdna.

1 czerwca 2018


Czytaj więcej o: Zakończenie przebudowy ulic: Mickiewicza i Oświęcimskiej

Odnowienie oznakowania poziomego w mieście

Przejdź do - Odnowienie oznakowania poziomego w mieście

W dniu 21.05.2018 została podpisana umowa na bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w mieście. Pracami zajmie się firma „Ductus” z Ostrowa Wielkopolskiego.

 

 

23 maja 2018


Czytaj więcej o: Odnowienie oznakowania poziomego w mieście